Opisy Produktów

API - interferjs do pobierania opisów produktów

API - interferjs do pobierania opisów produktów

Katalog eSklepów - zaprezentuj swój sklep przy opisach marek, które sprzedajesz.

Katalog eSklepów - zaprezentuj swój sklep przy opisach marek, które sprzedajesz.

Centrum Wiedzy o eCommerce - poznaj nowe sposoby zwiększenia obrotów w Twoim eSklepie.

Poznaj nowe sposoby zwiększenia obrotów w Twoim eSklepie.

Centrum wiedzy
E-opakowania regulowane przez UE!
Data: 2012-04-19

E-opakowanie zaczyna się formalizować. Do tej pory w zasadzie jedyną rolą e-opakowania, było stymulowanie sprzedaży produktu. Dlatego każdy sklep mógł mieć do niego indywidualne i luźne podejście. Jednak już za kilka lat e-opakowanie będzie musiało spełniać ścisłe wymogi prawne.

Od 2014 roku wchodzą w życie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w Sprawie Przekazywania Konsumentom Informacji Na Temat Żywności z dnia 25 października 2011 roku.

Rozporządzenie zaostrza zasady opisywania żywności i informowania konsumentów o składnikach poszczególnych produktów spożywczych, mające na celu ochronę zdrowia i interesów konsumentów oraz umożliwienie im podjęcia świadomego wyboru.

Jakie nowe wymagania?
Według rozporządzenia w “sprzedaży prowadzonej na odległość”, czyli m.in. e-commerce, będą obowiązywać praktycznie te same zasady, które dotyczą producentów przy zamieszczaniu informacji na opakowaniach produktów. Jedyną różnicą będzie data przydatności do spożycia, która może być w przypadku e-opakowania pominięta.

Dodatkowe wymagania wiążą się z koniecznością przeniesienia do e-sklepów dokładnych informacji o produktach z opakowań. Już nie wystarczy zdjęcie frontu opakowania oraz marketingowy opis. Teraz będą obowiązywały ścisłe wymagania dotyczące informacji o produkcie zdefiniowane w Rozporządzeniu. Dla zdecydowaniej większości produktów będzie to:

 • nazwa
 • wykaz składników
 • wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie
 • ilość określonych składników lub kategorii składników
 • ilość netto żywności
 • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia
 • kraj lub miejsce pochodzenia produktu
 • instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione
 • w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 proc. objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu
 • informacja o wartości odżywczej
 • nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym odpowiedzialnego za informację na temat żywności.

Co istotne, istnieją wyjątki wziązane np. z pewnymi grupami produktów żwnościowych. Dlatego zachęcamy zainteresowanych do przestudiowania omawianego rozporządzenia dostępnego na stronach UE.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Według nowego rozporządzenia Unii Europejskiej “Podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii.

Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych.”

Powyższe przepisy odnoszą się jednak poprostu do opakowania produktów. Zdaje się dość oczywistym, że e-sklepy zostaną obarczone odpowiedzialnością za dokładne przekopiowanie informacji z opakowania do e-opakowania.

Pozostaje otwartym pytanie jak ułoży się współpraca pomiędzy producentami, a e-sklepami w celu zoptymalizowania wysiłków związanych z nowymi wymaganiami.

Wraz z nowym rozporządzeniem pojawiają się obawy środowisk e-commerce związanych z dostępem do rzetelnych informacji o produkcie, pracochłonności przy wprowadzaniu danych oraz zarządzaniem zmianą produktów, która jest dużym wyzwaniem w tej kategorii produktów. Tematy te z pewnością będą przedmiotem interesującej dyskusji w nadchodzących miesiacach.

Zapraszamy do wyrażania swoich opinii.