Opisy Produktów

API - interferjs do pobierania opisów produktów

API - interferjs do pobierania opisów produktów

Katalog eSklepów - zaprezentuj swój sklep przy opisach marek, które sprzedajesz.

Katalog eSklepów - zaprezentuj swój sklep przy opisach marek, które sprzedajesz.

Centrum Wiedzy o eCommerce - poznaj nowe sposoby zwiększenia obrotów w Twoim eSklepie.

Poznaj nowe sposoby zwiększenia obrotów w Twoim eSklepie.

Centrum wiedzy
Przygotowujesz opisy produktów? Pamiętaj o pogrubieniach i wypunktowaniach!
Data: 2010-04-22

Na sprzedaż produktów w e-sklepie wpływa formatowanie opisów – to fakt z którym intuicyjnie zgodzi się każdy. Serwis OpisyProduktow.pl zmierzył w jaki sposób dobrze sformatowane opisy stymulują sprzedaż, wpływają na wizerunek marki, a także spotykają się z uznaniem e-shopperów.

Postanowiliśmy sprawdzić jaki wpływ ma formatowanie opisów na chęć zakupu produktów, zapamiętywalność informacji o produktach, a także na ich wiarygodność, wystarczalność dla e-shopperów oraz ciekawość.

Na potrzeby badania „wirtualnie zaimportowaliśmy” z zagranicy cztery nieznane polskim konsumentom produkty FMCG oraz przygotowano do nich opisy – dla każdego po cztery:

  • opis w którym pogrubiono kluczowe informacje
  • opis w którym wypunktowano kluczowe informacje

  • opis „ciągły” używający kwiecistego języka
  • opis krótki

Na tej podstawie dokonaliśmy przeszło 100 symulacji sytuacji w których e-shopperzy podejmowali decyzję o zakupie danego produktu.

Bolduj lub punktuj istotne informacje w opisie produktu

Badanie jednoznacznie udowadnia, że kompletny, dobrze przygotowany opis, który efektywnie edukuje shoppera nt. cech produktu ma silny wpływ na podejmowanie przez niego pozytywnej decyzji zakupowej. Im więcej e-shopper zrozumie z opisu, tym jest bardziej prawdopodobne, że kupi produkt – nawet o 50% częściej. Shoperzy, którzy zdecydowanie kupiliby dany produkt zapamiętali z opisu aż 75% istotnych informacji o produkcie, podczas gdy shoperzy, którzy byli zdecydowanie przeciwni zakupowi – mieli najmniejszą wiedzę, tylko 32%.

Zapamiętanie cech produktu w % a chęć zakupu produktu

Jak poprawić zapamiętywalność cech? Boldy i wypunktowania

Zarówno opisy z pogrubionymi cechami produktu, jak i te z wypunktowanymi okazały się równie efektywne. „Niewspomagana zapamiętywalność”cech produktu oscyluje dla obu w okolicach 48-51%, natomiast wspomagana jest na poziomie 63-64%. W obu przypadkach opis „kwiecisty” był zdecydowanie mniej efektywny – odpowiednio na poziomie 38% i 55%.

Podobne różnice widoczne są, gdy analizujemy jaki procent respondentów nie zapamiętał jakiejkolwiek cechy produktu: zaledwie 13% respondentów czytających opisy zawierające pogrubienia i wypunktowania nie zapamiętało żadnej cechy danego produktu, podczas, gdy przy opisie „kwiecistym”, pisanym ciągłym tekstem wskaźnik ten to już 21%.

Wystarczalność opisu

Na pytanie „Czy informacje zawarte w opisie są Pani/Pana zdaniem wystarczające?” najwięcej odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak” zebrały opisy zawierające wyboldowania – 65%. Opisy zawierające wypunktowania oraz opisy „kwieciste” uzyskały podobną ilość takich odpowiedzi odpowiednio 46% i 50%.

Czy informacje zawarte w opisie są Pani/Pana zdaniem wystarczające? (zdecydowanie tak, tak)

Wiarygodność opisu

Wiarygodność opisu ma wpływ nie tylko na decyzje zakupowe, ale również na wizerunek e-sklepu. Zdecydowanie najbardziej wiarygodnymi opisami, według badanych internautów, są te zawierające wypunktowane cechy produktu - tak uważa aż 58% ankietowanych. Ku sporemu zaskoczeniu wszystkie pozostałe formy (w tym krótka) są bardzo zbliżone do siebie i ich wiarygodność kształtuje się tylko na poziomie 38-42%.

Czy prezentowany opis jest Pani/Pana zdaniem wiarygodny? (zdecydowanie tak, tak)

Ciekawość opisu

Podobnie - opisy z wypunktowaniami okazały się najbardziej interesujące, osiągając 50% wskazań („zdecydowanie tak” oraz „tak”). Z kolei najmniej interesujące okazały się - zgodnie z oczekiwaniami - opisy krótkie, uzyskując zaledwie 31% wskazań.

Czy opis Pani/Pana zdaniem jest ciekawy? (zdecydowanie tak,tak)

Podsumowując, wnioski z badania są jednoznaczne. Kompletne opisy z dobrze uwypuklonymi cechami produktu są efektywne w stymulowaniu sprzedaży, przekazywaniu cech marki, są również bardziej interesujące oraz wiarygodne dla eShoppera. Dzięki dobrze sporządzonym opisom obroty sklepu mogą wzrosnąć nawet o 50%. Opisy z wypunktowaniami zdają się być najbardziej efektywnymi, jednak ze względu na spory potencjał opisów pogrubionych w zakresie kreowania „zapamiętywalności” cech oraz tworzeniu wrażenia wystarczalności opisu - zalecamy tworzenie swojego rodzaju hybrydy. Jak? To już pozostawiamy intuicji każdego z właścicieli e-sklepów.

Zachęcamy również do dyskusji i komentarzy poniżej.